Predictive Dialer (Otomatik Arama)

Otomatik arama sistemi, önceden belirlenmiş listelerdeki aranacak borçlu veya kişileri, otomatik olarak arayıp müşteri temsilcilerine (agentlara) ya da gruplara bağlayan sistemdir.

Otomatik arama sistemi ile daha hızlı arama yaparak dosyalarınızı tarama imkânı sunar. Böylece zamanı daha verimli kullanır ve operatör verimliliğini artırabilirsiniz.