FTP  Yedek alma ve veri kurtarma,

Kavram olarak FTP (File Transfer Protocol) Dosya aktarma protokolüdür.

Başka bir ortamda tutulabildiği gibi aynı ortamda da tutulabilir. Buradaki maksat verinin yedek alınmasından ziyade verinin farklı bir donanım üzerinde  ve/veya farklı bir ortamda bulundurulmasıdır.

Mevcut sunucu yani "Asistan34 CallCenter" sunucusu üzerinde bulunan verilerinizin yedeklenmesi ve bu yedeklerin 3. bir yedek prosedürü olarak FTP Protokolü ile hali hazırda bulunan ve/veya Asistan Teknoloji firması tarafından temin edilen ortama aktarılması ile gerçekleşir.

Sistem olarak her bir FTP işlemi sonrasında "Asistan34 CallCenter" sunucusu Müşteri'nin belirleyeceği bir E-posta hesabına yedek işleminin sonucu bildirilir. Böylece istenmeyen durumlar karşısında ( Ör; Hırsızlık, Yangın, Disk Bozulması, Sunucu Arızası ) veri kaybını önler ve takibini kolaylaştırır.

Asistan Teknoloji firmasından "Asistan34 CallCenter Yazılımı" üzerinde bulunan verilerinizi, Sorumluluk Veri gizliliği ve Verinin güvenliği ile ilgili sorumluluğu kabul ederek bu hizmetten yararlanabilirsiniz.