Müvekkiliniz olan kurumların (Banka, Telekomünikasyon, Enerji, AVM, Varlık Yönetim vb.) alacaklarına yönelik tüm işlemleri İNFAZ sürecine kadar adım adım takip edebileceğiniz bir yapısı ile Asistan34 Call Center Müşteri Takip yazılımı Collection tarafında sizin tüm ihtiyaçlarınızı yanıtlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Birden fazla kurumu ve binlerce dosyayı gruplara bölüp yönetimini sağlayabilirsiniz.

X kurum dosyalarına bakan kişilerin çağrıları sizin belirlediğiniz kişilere düşer. Dosyalar da sizin belirlediğiniz kişilerin erişimine sunulur.