Müvekkiliniz olan kurumların sizlere atadığı borçlu dosyalarını Standart başlıklara sahip Asistan34 Format Excel ile veri tabanına kayıt edebilirsiniz. Asistan34 Format Excel’de yer alan başlıkların altına görmek istediğiniz bilgileri kayıt ediyorsunuz. Sonrasında hazırladığınız Excel dosyasını içeriye al seçeneği ile seçip kayıt etmiş oluyorsunuz.

 

 

Asistan34 Yönetim Toplu Föy Ekleme